Chương trình ưu đãi 20% 

Sắp được mở

Bạn sẽ nhận được gì với ưu đãi này

01
Giảm giá 20% tất cả sản phẩm của Hilobee

Đây là một trong những ưu đãi hết sức đặc biệt của Hilobee. Tất cả các sản phẩm bạn đặt hàng, ngay khi áp dụng mã vào bạn sẽ được giảm giá 20% trên tổng giá trị đơn hàng mà bạn đã chọn.

02
Ưu đãi chỉ dành riêng cho người đăng ký

Ưu đãi chỉ được sử dụng dành riêng cho những người đã đăng ký và nằm trong danh sách khách hàng của Hilobee. Đối với những người không thuộc danh sách đăng ký của Hilobee sẽ không được áp dụng.

03
Ưu đãi được sử dụng cho một lần

Ưu đãi chỉ được sử dụng cho một lần, do đó bạn hãy cân nhắc sử dụng trước khi hết hạn.

>