Đăng ký thành công! 

Thông tin kết quả đã được gởi qua Email mà bạn đăng ký.

01
Kiểm trả trong hộp Inbox

Đi đến hộp email inbox và kiểm tra thư từ Hilobee

02
Trường hợp không thấy

Hãy kiểm tra trong thư mục spam và quảng cáo

03
Hãy xem và theo dõi

Hãy xem kết quả đánh giá và theo dõi phương pháp ăn uống tốt nhất cho mình nhé!

>